top of page

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä:
Nimi: Heidi Sahlstedt Tmi
Y-tunnus: 2963067-1
Osoite: Aallonkohina 6 H 82
Postinumero: 02320
Postitoimipaikka: Espoo

Rekisteriasioita hoitava henkilö, johon voi ottaa yhteyttä: Heidi Sahlstedt
Puhelinnumero: 050 3450189
Sähköpostiosoite: heidi.sahlstedt@outlook.com

Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Käyttäjän tietoja kerätään ja käsitellään käyttäjän suostumuksella tai käyttäjän kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Palvelussa käsitellään: Käyttäjän nimi, yhteystiedot, käyttötiedot, henkilötiedot, muut käyttäjän antamat tiedot.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan käyttäjän kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja: Käyttäjältä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics ja Visitor Analytics –analytiikkatyökalujen avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö
Sivusto käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

bottom of page